Het Bonkelaarhuis HOME          ACTUEEL          OVER ONS          CONTACT Facebook  Instagram  Linkedin    
             
    Je bent hier:  Home  »  Welzijnswerk Sliedrecht  »  Wie zijn we      
    Welzijnswerk

ANBI

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de belasting.

Giften voor Stichting Welzijnswerk Sliedrecht zijn van harte welkom en kunnen gestort worden op rekeningnummer NL59 RABO 0359 3023 19 o.v.v. gift Welzijnswerk Sliedrecht.

   
   
     
   

Voorwaarden ANBI instelling 

Volgens de voorwaarden van de Belastingdienst aan ANBI instellingen worden de volgende gegevens gepubliceerd:

RSIN nummer
Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 00.26.88.931

Contactgegevens
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht
T (0184) 420 539

Doelstelling
SWS heeft oog voor de kwetsbare burgers en ouderen in Sliedrecht. Zij wil bevorderen dat deze burgers kunnen deelnemen aan maatschappelijke verbanden en wil een sociaal isolement voorkomen. De stichting wil de zelfredzaamheid van de kwetsbare burger bevorderen en maatschappelijke inzet en betrokkenheid door de burgers (civil society) stimuleren.

Bestuur en Raad van Toezicht
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het bestuur - visie, beleid, strategie en financiën -van de stichting. De directeur-bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting. Alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn statutair vastgelegd.

Raad van Toezicht
Dhr. R.J.M. van Moorsel
 Dhr. G.J. de Haan
Dhr. P. van Heteren

Directeur-bestuurder
Mevr. M. Blom

Beloningsbeleid
De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De directeur-bestuurder en het personeel worden betaald volgens het Cao Welzijn.

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
●   Jaarverslag 2020
●   Jaarrekening 2020
●   Jaarverslag 2019
●   Jaarrekening 2019
●   Jaarverslag 2017
●   Begroting 2018
   Begroting 2018 & nieuwe activiteiten

   
   

 

 
   
   
   
         
         
         
   Het Bonkelaarhuis 
     
  Thema's   
     
  Opgroeien en opvoeden   
  Hulpverlening  
  Ouder worden  
  Werk & dagbesteding  
  Een veilig thuis  
  Wonen en huishouden  
  Financieel & juridisch  
  Nieuw in Sliedrecht  
  Mantelzorg  
  Vrijwilligerswerk  
  Activiteiten  
 


     
  Neem contact met ons op!  
     
  Locatie  Het Bonkelaarhuis   
    Bonkelaarplein 7   
    3363 EL Sliedrecht   
  Telefoon  0184 - 420 539  
  Mail  info@bonkelaarhuis.nl     
     
     
  Openingstijden  
  Maandag tot en met vrijdag  
  tussen 08:30 uur en 17:00 uur  
     
 
   
  © BONKELAARHUIS - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN PRIVACY          DISLAIMER          KLACHTENREGELING