Het Bonkelaarhuis HOME          ACTUEEL          OVER ONS          CONTACT Facebook  Instagram  Linkedin    
             
    Je bent hier:  Home  »  Welzijnswerk Sliedrecht  »  Wie zijn we      
    Welzijnswerk

Doelstelling en missie

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht heeft oog voor de kwetsbare burgers en ouderen in Sliedrecht. Zij wil bevorderen dat deze burgers kunnen deelnemen aan maatschappelijke verbanden en wil een sociaal isolement voorkomen.

De stichting wil de zelfredzaamheid van de kwetsbare burger bevorderen en maatschappelijke inzet en betrokkenheid door de burgers (civil society) stimuleren.

   
   
     
   

Onze missie 

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht draagt bij aan een menswaardige samenleving waarbinnen talenten en kansen van mensen worden benut, waar iedereen perspectieven heeft en inwoners naast zelfredzaam ook samen redzaam zijn.

In alles wat we doen, geloven we in de solidariteit van de Sliedrechtse inwoners met behoud van individuele vrijheid. Dat doen we door de (in)formele relatie tussen mensen centraal te zetten. Al onze diensten zijn hierin ondersteunend.

Door om te zien naar elkaar, zijn we samenredzaam wat van grote betekenis is op een zinvol bestaan voor een ieder in Sliedrecht.

   
    Marjan Bisschop

Meer weten?

 

Meer informatie over dit Stichting Welzijnswerk? Neem dan contact op met Het Bonkelaarhuis en vraag naar Marjan Bisschop.

   
   
   
         
         
         
   Het Bonkelaarhuis 
     
  Thema's   
     
  Opgroeien en opvoeden   
  Hulpverlening  
  Ouder worden  
  Werk & dagbesteding  
  Een veilig thuis  
  Wonen en huishouden  
  Financieel & juridisch  
  Nieuw in Sliedrecht  
  Mantelzorg  
  Vrijwilligerswerk  
  Activiteiten  
 


     
  Neem contact met ons op!  
     
  Locatie  Het Bonkelaarhuis   
    Bonkelaarplein 7   
    3363 EL Sliedrecht   
  Telefoon  0184 - 420 539  
  Mail  info@bonkelaarhuis.nl     
     
     
  Openingstijden  
  Maandag tot en met vrijdag  
  tussen 08:30 uur en 17:00 uur  
     
 
   
  © BONKELAARHUIS - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN PRIVACY          DISLAIMER          KLACHTENREGELING