Het Bonkelaarhuis HOME          ACTUEEL          OVER ONS          VACATURES          CONTACT Facebook  Instagram  Linkedin    
             
    Je bent hier:  Home  »  Mantelzorg  »  Mantelzorgpunt      
   

Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning kan een uitkomst zijn als je dichtbij degene wilt wonen waarvoor je langdurig en intensief zorgt. Daar is geen vergunning voor nodig.

   
   
     
   

Veelgestelde vragen over een mantelzorgwoning

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een extra wooneenheid in de tuin bedoeld voor het verlenen van intensieve mantelzorg. Naast de hoofdwoning komt dus een extra woonvorm, waarin de zorgvrager of de mantelzorger gaat wonen. Let wel, in de mantelzorgwoning mogen maximaal 2 personen wonen.

Wie komt daarvoor in aanmerking?

De mantelzorger of zorgvrager moet aantoonbaar kunnen maken dat er sprake is van structurele, intensieve (minstens 8 uur per week) mantelzorg (definitie mantelzorg) door middel van een mantelzorgverklaring. Het vergunningvrij bouwen van een mantelzorgwoning op het moment dat er nog geen mantelzorgbehoefte bestaat, kan nooit vergunningvrij.

Wat zijn de eisen aan een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning mag vergunningvrij worden geplaatst indien wordt voldaan aan de eisen voor vergunningvrij bouwen zoals opgenomen in hoofdstuk 2, artikel 2, lid 3 van bijlage 2 van het Besluit Omgevingsrecht. Hierin staan bijvoorbeeld voorwaarden over de maximale hoogte en de max. oppervlakte. Ook mag een bestaand bouwwerk zoals bijvoorbeeld een garage geschikt gemaakt worden voor mantelzorg. Of er vergunningvrij kan worden gebouwd is sterk afhankelijk van de bestaande situatie (denk hierbij aan de grootte en de locatie van het perceel waarop gaat worden gebouwd).  
Als de mantelzorg stopt, zal de woning verwijderd moeten worden of weer aangepast moeten worden.

Wat is een mantelzorgverklaring?

Voor (alleen) een mantelzorgwoning is wettelijk vastgelegd dat de Gemeente om een mantelzorgverklaring mag vragen.  
Een mantelzorgverklaring is een schriftelijke verklaring – ondertekend door een (zorg)professional – dat iemand mantelzorger is van een persoon (familielid, vriend, kennis of buur) die hulp nodig heeft in verband met een ziekte, beperking of ouderdom. Het gaat om een korte verklaring dat er sprake is van mantelzorg. Het is echter niet de bedoeling dat er medische gegevens in de mantelzorgverklaring staan.  

Download hier de verklaring en de toelichting op de mantelzorgverklaring voor een mantelzorgwoning.

Hoe pak ik dit aan?

 •   Neem contact op met het Mantelzorgpunt voor meer informatie over de (voor- en nadelen van de) mantelzorgwoning en de mantelzorgverklaring.
•   Licht je buren in over de bouwplannen en overleg met hen.
•   Controleer bij de Gemeente Sliedrecht (vergunningen@sliedrecht.nl) of je echt aan alle eisen voldoet voor vergunningsvrij bouwen.
•   Is er een hypotheek op de hoofdwoning gevestigd? Vraag dan eerst toestemming aan de hypotheekverstrekker.
•   Maak inzichtelijk welke zorgtaken je verricht en hoeveel uur je daar gemiddeld aan besteedt.
•   Laat de mantelzorgverklaring ondertekenen door de huisarts (van de mantelzorger of van de zorgvrager), een wijkverpleegkundige of een sociaal-medisch adviseur / specialist die zicht heeft op de mantelzorgrelatie. 

Lukt het niet om deze ondertekende verklaring te verkrijgen of heb je andere vragen omtrent de mantelzorgwoning? Neem dan contact op met het Mantelzorgpunt in het Bonkelaarhuis.

Lees meer informatie over (vormen van) mantelzorg en wonen op: www.mantelzorg.nl

 

   
    Jolanda Janmaat en Suzanne Lankhorst

Meer weten?

 

Voor meer vragen over dit onderwerp kun je terecht in het Bonkelaarhuis. Suzanne en Jolanda helpen je graag verder!

   
   
   
         
         
         
   Het Bonkelaarhuis 
     
  Thema's   
     
  Opgroeien en opvoeden   
  Hulpverlening  
  Ouder worden  
  Werk & dagbesteding  
  Een veilig thuis  
  Wonen en huishouden  
  Financieel & juridisch  
  Nieuw in Sliedrecht  
  Mantelzorg  
  Vrijwilligerswerk  
  Activiteiten  
 


     
  Neem contact met ons op!  
     
  Locatie  Het Bonkelaarhuis   
    Bonkelaarplein 7   
    3363 EL Sliedrecht   
  Telefoon  0184 - 420 539  
  Mail  info@bonkelaarhuis.nl     
     
     
  Openingstijden  
  Maandag tot en met vrijdag  
  tussen 08:30 uur en 17:00 uur  
     
 
   
  © BONKELAARHUIS - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN PRIVACY          DISLAIMER          KLACHTENREGELING